Filmhuis Winterswijk nieuws

Het Gala van de eindexamenleerlingen Havo en Vwo van het Gerrit Komrij College vindt dit jaar plaats op dinsdag 4 juni in The Gallery. Wij verwachten dat dit wellicht voor enige geluidsoverlast tijdens onze films zou kunnen zorgen.

De lezers van de Volkskrant hebben weer massaal hun stem uitgebracht en daar is onderstaande lijst uit voortgekomen. De top vijf titels zijn al door ons vertoond of staan binnenkort op de Agenda. Onze smaak lijkt niet veel af te wijken van die van de Volkskrant-lezers. Oordeel zelf!

A Private War

11 juni 2019 - 18.30 11 juni 2019 - 21.00

A Private War is onze zeer, zeer indrukwekkende slotfilm van dit seizoen over oorlogscorrespondent Marie Colvin die telkens weer verslag móet doen van het leed dat (burger-)oorlogen de gewone bevolking aandoen. Verslaving of engagement? Kijk en oordeel zelf.

lees meer