I, Daniel Blake

Oh man, wat een schit-te-ren-de film is I, Daniel Blake! Het Heilig Vuur brandt kennelijk nog volop in de inmiddels tachtigjarige regisseur Ken Loach. Eigenlijk gaan al zijn films (en van zijn vaste scenarist Paul Laverty) over min of meer hetzelfde thema, de kleine man die ten onder dreigt te gaan aan (sociaal) onrecht.

Daniel Blake is zo'n man. Hij is 59 en timmerman. Als hij een hartaanval krijgt, moet hij voor het eerst een beroep doen op de staat. En dan moet hij zich een weg banen door het uiterst kille, onpersoonlijke en bureaucratische (Britse) uitkeringssysteem. En dat blijkt voor een digibeet nog eens extra ondoenlijk!

Op een dag ontmoet hij Katie, een alleenstaande jonge moeder met twee kinderen ("twee keer gevallen voor de verkeerde kerel") Het gezin leeft op de rand van armoede (of eigenlijk er overheen) en Daniel besluit ze te helpen.

Zoals we gewend zijn van Loach neemt hij het op voor de gewone man die zich maar staande moet zien te houden in het hedendaagse Engeland. Met de typische Loach-mix van humor, warmte en menselijkheid levert dit een oprechte, emotionele en uiterst innemende film op.

In Engeland heeft de film veel stof doen opwaaien. Veel Britten herkennen zich in het trieste lot van Daniel Blake en in het parlement is gedebatteerd over de problematiek die de film blootlegt. De krant The Guardian heeft zelfs een webpagina opgestart met de titel Are you Daniel Blake? Here’s a guide to using our nightmarish benefits system

In Nederland verovert I, Daniel Blake stormenderhand de filmhuizen en festivals. De film grossiert in publieksprijzen. Op het Noordelijk Filmfestival kreeg I, Daniel Blake zelfs een 9,7! Het Winterswijkse cijfer zal daar niet ver af liggen, zo vermoeden wij. We dagen u uit het droog te houden bij de werkelijk hartverscheurende scène in de voedselbank …

Recette I, Daniel Blake gaat naar Voedselbank

Om aandacht te schenken aan het belangrijke - en helaas noodzakelijke en onmisbare - werk dat de Nederlandse voedselbanken verrichten heeft het bestuur van Filmhuis Winterswijk contact gezocht met vertegenwoordigers van de Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk. Deze stichting fungeert als uitgiftepunt van de Voedselbank Oost-Achterhoek.

Het Sociaal Steunpunt bestaat dit jaar tien jaar. Vanwege dit tienjarig bestaan wil het Steunpunt graag iets extra's besteden aan de mensen die klant zijn van de voedselbank en hun kinderen maar ook aan alle bijstandsgerechtigden in Winterswijk en hun kinderen.

Het bestuur van Filmhuis Winterswijk wil dit voornemen graag ondersteunen. Daarom is besloten dat de recette van beide voorstellingen van I, Daniel Blake zal worden overgemaakt naar het Sociaal Steunpunt.

Verder krijgen ook de bezoekers van I, Daniel Blake de gelegenheid om een gift te doneren aan de "voedselbank", zoals het in de volksmond doorgaans heet. Daartoe wordt achterin in de filmzaal een doos geplaatst waarin men een geldbedrag kan deponeren.

Voorafgaand aan beide voorstellingen zal Will de Graaff, voorzitter van Sociaal Steunpunt Winterswijk, een korte toelichting geven op (het belang van) het werk van het Steunpunt.

Verwacht