The Inspection

In “The Inspection” zien we Ellis French een daklozenopvang verlaten en met een bosje rozen bij zijn moeder op bezoek gaan. Hoe Ellis in die daklozenopvang terecht is gekomen, wordt meteen duidelijk als zijn nogal kille moeder de deur in eerste instantie weigert open te doen en vraagt of hij nu alweer in de problemen is gekomen. De problemen waarin hij in terecht gekomen lijken ook de oorzaak van haar weigering om hem binnen te laten, maar het blijkt dat de godvrezende moeder hem niet meer in haar huis wil omdat zijn levensstijl haar niet bevalt.

De werkelijke reden is dat Ellis namelijk homoseksueel is en dit gegeven paste niet bij haar verwachtingen van een zoon waarvoor de meisjes in de rij stonden. In één van de hartverscheurende momenten van de film legt deze tienermoeder zelfs een krant op de bank waarop Ellis wil plaatsnemen. Hij haalt zijn geboortepapieren bij haar op om zich aan te sluiten bij de Mariniers; waar er op zijn zachts gezegd geen beleid van positieve discriminatie aanwezig is voor een homoseksuele zwarte man. Sterker nog, we kijken hier naar een periode waarin het Amerikaanse leger het principe van “don’t ask don’t tell” aanhing.

Al snel wordt duidelijk dat French zijn homoseksuele geaardheid niet verborgen kan houden binnen de groep rekruten en hij wordt slachtoffer van allerlei vernederingen. Drill instructeur Laws heeft het tot zijn persoonlijke taak gemaakt om de rekruten totaal kapot te maken en dat doet hij met verve. French ervaart kwaadaardigheid van het systeem waarvoor hij zich heeft aangemeld in de vorm van racisme, homofobie en fysiek geweld.

Ondanks deze vernederingen en harde aanpak, die we kennen van bootcamp films zoals “Full Metal Jacket”, is French vastbesloten om af te studeren als marinier. Dit lijkt in de eerste helft van de film op een desillusie uit te draaien. Hij komt in gevaar door juist die mensen waar hij bij wil horen. Ellis komt er echter ook achter dat de kameraadschappelijkheid en de structuur, die binnen de Mariniers bestaat, goed voor hem is en gedurende de film zien we ook een verandering in hemzelf voltrekken. Zal dit voldoende zijn om zijn moeder weer van hem te laten houden?

The Inspection is een heel persoonlijk verhaal van regisseur Elegance Bratton die zijn eigen ervaringen als homoseksuele man in het leger heeft verfilmd. Dat maakt enorme indruk en tilt deze film naar een nog hoger niveau.

VPRO Cinema (★★★★) 'Semi-autobiografisch filmdebuut van schrijver/regisseur Bratton'
de Volkskrant (★★★★) 'Het drama wordt nooit té emotioneel'
Trouw (★★★★) 'Intieme, emotionele momenten met scherpe dialogen'

Verwacht