Grâce à Dieu

Het zijn volwassen mannen inmiddels, maar allemaal dragen ze de last mee uit hun jeugd. Hun katholieke jeugd, en dan vooral de rol van mijnheer pastoor, de man die hen in hun jeugd heeft misbruikt. De Franse pastoor waar het in ‘Grâce à Dieu’ om gaat, wordt door een van de mannen herkend als de man die nog steeds met kinderen werkt. Alexandre kaart de zaak aan bij de kardinaal en de aartsbisschop van Lyon. Zelf is hij eindelijk in staat om over deze zaak te praten, maar dat wil de kerk helemaal niet. Daarop gaat Alexandre op zoek naar andere slechtoffers van de pastoor en begint een actiegroep.

De Franse regisseur François Ozon vertelt in Grâce à Dieu niet alleen het verhaal van de slachtoffers, maar toont ook hun partners en kinderen, de advocaten, de dader én de kerkleiders die zeggen pedofilie te veroordelen, maar weigeren om in actie te komen. Ozons verhaal is geen woedende aanklacht tegen de katholieke kerk, maar een intrigerende zoektocht naar een complex verhaal. Over slachtoffers die niet naar buiten willen treden, die te maken hebben met een omgeving die er niet van wil weten. En over een kerk die deze slachtoffers niet ziet staan, maar het wel over de vergeving van de zonden van de pastoor heeft. In het midden van dat verhaal staat Alexandre, die zich niet eens van die kerk af wil keren, maar blijft geloven in de goedheid van de kerk. En zijn geloof. En hij gelooft dat de kardinaal wel actie gaat ondernemen.

Dat is ook gebeurd: nadat de film is uitgekomen is de aartsbisschop veroordeeld voor het in de doofpot stoppen van het misbruik. De priester zelf probeerde vertoning van de film tegen te houden tot na zijn rechtszaak eind dit jaar. Vergeefs. François Ozon kreeg voor deze frontale aanval op de zwijgcultuur binnen de katholieke kerk de Grote Juryprijs op het Filmfestival van Berlijn.

VPRO Cinema (★★★★) 'Inspirerend en onthutsend tegelijk'
de Volkskrant (★★★★) 'Rijkgeschakeerd monument voor misbruikslachtoffers'
NRC (★★★) 'Belangwekkend verhaal'
Variety: 'Ambitieus, urgent actueel verhaal'